information

       
     

قانون حماية البيانات الشخصية 2023

       
     

مرفق نسخة عن القانون رقم 24 لسنة 2023 (قانون حماية البيانات الشخصية 2023) والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 5881 الصادر بتاريخ 17/9/2023